Cost per Click (CPC) (Tıklama Başına Maliyet (TBM) )

Tıklama başına ödenen maliyet veya maliyet eşdeğeri.

Tıklama başına ödeme (PPC) ve tıklama başına maliyet (TBM-CPC) terimleri bazen birbirinden farklı terimler olarak kullanılır.

Farklı terimler olarak kullanıldığında, PPC tıklamalara dayalı ödemeyi gösterirken, TBM tıklamalara dayalı olmayan sözleşmeler için tıklama başına maliyetin ölçülmesini gösterir.

Örneğin, ödemenin tıklamalara değil gösterimlere dayalı olduğu bir kampanya düşünün. Gösterimler, tıklama oranı (TO)% 2 olan 10 YTL BGBM’ye satılıyor.

1000 gösterim x% 2 TO = 20 tıklama

10 YTL BGBM / 20 tıklama = tıklama başına 0,50 YTL