Caching ( Önbellekleme )

Web dosyalarının daha sonra kullanılmak üzere depolanması, son kullanıcı tarafından daha hızlı erişilen bir noktada yeniden kullanım için.

Önbellekleme, proxy’ler (yani, kullanıcının ISS’si) ve kullanıcının yerel makinesi gibi birçok yerde olabilir.

Amaç, kaynakları verimli kullanmak ve içeriğin son kullanıcıya dağıtımını hızlandırmaktır.

Önbelleğe alma, kullanıcının deneyimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olsa da, site yayıncıları için olumsuz bir etkiye neden olabilir, bu da sayfa görünümlerinin ve reklam gösterimlerinin sayısının azalmasına neden olabilir.

Bu soruna yanıt olarak, siteler tüm performans istatistiklerinin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlamak için çeşitli önbellek bozma teknikleri uygulamıştır.