Customer Acquisition Cost (Müşteri Kazanım Maliyeti)

Yeni bir müşteri edinmenin getirdiği maliyet.

Müşteri satın alma maliyeti, toplam satın alma giderleri toplam yeni müşterilere bölünerek hesaplanır.

Ancak, bir elde etme gideri neyin oluşturduğu konusunda farklı görüşler vardır.

Örneğin, indirimler ve özel indirimler gerçek bir nakit masrafını temsil etmemektedir, ancak bunlar nakit üzerinde (ve muhtemelen müşteri üzerinde) bir etkiye sahiptir.

Satın alma maliyetleri sektörlere ve ortamlara göre değişir.

Veri toplama kullanılabilir olduğunda, tabiri caizse elmaları elmalarla karşılaştırıp karşılaştırmadığınızı belirlemeye çalışın.

Müşteri edinme verileri az olabileceğinden ve metodoloji genellikle kabataslak olduğu için bu her zaman kolay değildir.