Above the fold (Kaydırma üstü) 

Web sayfasının kaydırma yapılmadan görülebilir kısmı.

Katlama, ziyaretçinin monitöründeki çözünürlük ayarlarına bağlı olarak değişir.

Düşük ayarlarda katlama sayfa üzerinde nispeten yüksektir. Daha yüksek ayarlarda katlama, sayfa boyunca daha da uzar.

Katın üstünde veya altında neyin olduğuna ilişkin kararlar, genellikle asgari bir hedeflenen çözüme dayanarak yapılır.

Reklamverenler, reklamlarının daha sık görüntüleneceğini ve tıklanacağını varsayarak, genellikle sayfadaki yüksek yerleşimlere olumlu bakarlar.

Bazı şerit alışverişleri daha doğrudandır, yalnızca üst bölümdeki gösterimler için üst bölümdeki gösterimleri değiştirir.

Bir ana başlık reklamı, ana içeriği içeren yapının üzerine yerleştirilirse, ana içerik yüklenmeden önce reklam görüntülenebilir.

Bir pankartın ön yüklenmesine izin verildiğinde, katlamanın üstünde olmak, farkındalık yaratma açısından olumlu olabilir.

Ancak, bir banner reklam çok çalışan bir reklam sunucusundan sunuluyorsa, ziyaretçi sayfayı aşağı kaydırmadan önce resim gösterilmeyebilir.

Bu durumda katlamanın üstünde olması olumsuz olabilir.