Hit

Bir Web sunucusundan dosya isteği.

“Vurmak” terimi, belki de benzersiz ziyaretçiler, ziyaretler, sayfa görünümleri veya yukarıdakilerin tümü anlamına gelmek için kullanılan çevrimiçi pazarlamada en yanlış kullanılan terimdir.

Bir isabet yalnızca bir Web sunucusundan bir dosya için bir istektir.

Bir Web sayfasının isteği bir isabet sayılır, ancak bir Web sayfasındaki grafik için de bir istek yapar.

Sayfa başına grafik sayısı önemli ölçüde değişebildiğinden, isabet karşılaştırma amaçları için çok az demektir.