Guerilla Marketing (Gerilla Pazarlaması)

Geleneksel olmayan pazarlama, minimum kaynaklardan maksimum sonuç elde etmek için tasarlanmıştır.

Gerilla pazarlaması, eşleşen bütçelerden daha çok eşleşen sonuçlarla ilgilidir.

Gerilla pazarlaması, gerilla savaşı geleneksel savaştan olduğu kadar geleneksel pazarlamadan da farklı olabilir.

Piyade birimleri gibi pazarlama dolarına ulaşmak yerine, gerilla pazarlamacıları pazarlama kaynaklarıyla azami etki için ayrılıyorlar.