Multivariate Testing (Çok Değişkenli Test)

Pazarlama senaryosunda, bir kontrol senaryosundaki çoklu değişkenlerin eşzamanlı olarak değiştirildiği ve nihai pazarlama stratejisinin etkinliğini arttırmak için alternatif stratejilerin test edildiği bir yöntem.

Çok değişkenli test, A / B testine benzer, ancak yalnızca bir değişken yerine, birden çok değişken aynı anda dahil olur.

Temel bir stratejide birçok yönü değiştirerek ve ardından gelen piyasa tepkisinin değişimlerini ölçerek, bir pazarlama uzmanı hangi sürümün en iyi sonuçları gösterdiğini bulabilir.