B2C

Ürün satan veya son kullanıcı tüketicilere hizmet veren işletmeler.

İşletmeden tüketiciye etkinlik hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olsa da, B2C kısaltması öncelikle çevrimiçi çeşitliliği tanımlamak için kullanılmıştır.

B2C işletmeleri, 1990’lı yıllarda ticari İnternetin hızlı gelişiminde büyük rol oynadı.

Tüketicilere ücretsiz çevrimiçi hizmetler ve indirimli alışveriş yoluyla tüketicilere büyük miktarda risk sermayesi aktı ve yeni ortamın benimsenmesini sağladı.

Ancak sermaye piyasaları eksiye döndüğünde, B2C şirketleri ilk düşenler arasındaydı ve hızla düştü.

Bir çok firma B2B kuruluşuna B2C ile yatırımcı sürüsünü takip etmeye çalıştı.

.Com balonundan sonra bir süre için B2C, “… ölü” düştüğü durumlar dışında nadiren kullanıldı.

Bununla birlikte, çevrimiçi ortamda daha fazla insan, yeni teknolojiler ve yeni çevrimiçi gelir modelleri ile birçok B2C şirketi artık çevrimiçi olarak gelişmektedir.