B2B

Ürün satan veya diğer işletmelere hizmet veren işletmeler.

İşletmeler arası faaliyet hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olsa da, B2B kısaltması öncelikle çevrimiçi çeşitliliği tanımlamak için kullanılmıştır.

Dot-com kazasının ardından çevrimiçi B2C şirketleri yatırımcılar tarafından büyük ve istikrarlı bir gelir kaynağı olma potansiyeli ile B2B şirketleri lehine küçültüldü.

Şimdi, her ikisi de başarılı oluyor, yeni teknolojiler ve her türlü çevrimiçi işletmenin sürdürülebilir işletmelere hızla ölçeklenmesini sağlayan iş modelleri.