Disintermediation (Aracısızlaştırma)

Tedarik zincirindeki aracıların ortadan kaldırılması, ayrıca “aracıların kesilmesi” olarak da adlandırılır.

Ağ ekonomisi başlangıçta, birçok aracı aracıları elimine etmenin bir yolunu buldu;

Bu, aracıların ve ağların doğasının yanlış bir değerlendirmesi olabilir.

Aracılar değer katarak hayatta kalırlar.

Piyasadaki değişiklikler bir aracının rolünü daha az değerli kılıyorsa, aracının uyum sağlaması gerekir.

Aksi halde, eski aracı genellikle yeni, daha değerli bir aracı ile değiştirilecektir.