Word-of-Mouth Marketing (Ağızdan ağıza pazarlama)

Bir ürünü tanıtmak için gündelik sosyal etkileşimlere dayanan bir pazarlama yöntemi.

Bu yöntem, İnternet’in ortaya çıkmasından önce bile uygulanmakta ve en etkili pazarlama biçimi olarak yaygınlaştırılmaktadır.

Bir kişinin, ticari siteler ve basılı reklamlar gibi bir konserve kaynak yerine, tanıdığı veya saygı duyduğu bir kişiden geldiğine inanması daha olasıdır.

Bir konser turu için yapılan geleneksel bir tanıtım kampanyası, tanıtım broşürlerinin dağıtılmasını, TV reklamlarının çekilmesini ve basılı reklamların gazetelerde yayınlanmasını gerektirir.

Ancak, ağızdan ağıza reklam, çevrimiçi sosyal ağların ortaya çıkmasıyla daha da güçlü hale geldi.