Network Effect (Ağ etkisi)

Bir hizmetin daha fazla insan kullandıkça daha değerli hale geldiği olgusu, giderek artan sayıda evlat edinmeyi teşvik ediyor.

Ağın etkisi genellikle ağızdan ağıza olan referansların sonucudur.

Ağın etkisi, bir ağın boyutunun ve öngörülen büyümenin analizi yoluyla da dolaylı olarak sürdürülebilir.

Ağızdan ağıza kelimesi yöntemi başlangıçta çoğu zaman daha etkili olsa da, analizler döngü içinde daha sonra önemli bir rol oynayabilir.

Başka bir deyişle, başlangıçta bir servisi kabul edebilirsiniz, çünkü tanıdığınız biri kullanır; daha sonra, “herkes” kullandığı için bir hizmeti kabul edebilirsiniz.